جعبه های طـلق دار 

جعبه-طلق-دار-آداک-min
طلق دار بوت
جعبه-طلق-دار-زندگی-min
جعبه-طلقی-کابان
جعبه-طلقی-گندم
جعبه-طلق-دار-نینا-min
nemooneh
adak talgh dar
vip jabe
atrin chicco
atrin chicco2